Radnica

sídlo správy obce alebo mesta

Radnica je verejná budova, väčšinou na námestí v centre mesta, v ktorom sa nachádza sídlo správy obce.

Stará radnica v Bratislave

Radnice vznikali už v staroveku, v Európe nastal ich veľký rozmach po 12. storočí. Spočiatku mali súdnu a obchodnú funkciu (boli tu aj tržnice), neskôr mali stavby predovšetkým reprezentačnú funkciu. Mnohé dôležité vládne stavby a mnoho mestských radníc je známych vďaka ich výraznej architektúre.

Pozri aj upraviť