Radový motor

rozlišovacia stránka

Radový motor je:

  • v širšom zmysle: skupina konštrukcií piestových spaľovacích motorov s valcami usporiadanými v rade (radoch), ktorých osová v rovina (roviny) je rovnobežná s osou kľukového hriadeľa, alebo ňou prechádza, pozri radový motor (v širšom zmysle)
  • v užšom zmysle: jednoradový jednopiestový motor, teda piestový spaľovací motor s valcami usporiadanými v jednom rade s osou kľukového hriadeľa a osami valcov v jednej rovine, pozri radový motor (v užšom zmysle)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.