Rajčiak môže byť:

 • slovenského rodové meno skupiny druhov z rodu Solanum zahŕňajúcej rajčiak jedlý a s ním príbuzné druhy (V minulosti táto skupina druhov tvorila samostatný rod rajčiak [lat. Lycopersicon alebo Lycopersicum], ktorého obsah je dnes začlenený do rodu Solanum, pričom v niektorých systémoch tvorí v rámci rodu Solanum samostatnú sekciu Lycopersicon)[1][2][3][4][5][6][7], pozri pod ľuľok
 • rajčiak jedlý (lat. Solanum lycopersicum, staršie: Lycopersicon esculentum)[8][9][10][11]
 • len pestované taxóny rajčiaka jedlého (lat. Solanum lycopersicum subsp. cultum)[9][12][13], pozri pod rajčiak jedlý
 • plod rajčiaka jedlého[14], pozri pod rajčiak jedlý
 • v potravinárstve aj: súhrnné označenie pre rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum), ľuľok huľavníkolistý (Solanum sisymbriifolium) a niektoré druhy z rodov machovka (Physalis) a kustovnica (Lycium) [15][16], pozri rajčiak jedlý, ľuľok huľavníkolistý, machovka, kustovnica

ZdrojeUpraviť

 1. MARSHALL, J. et al. Molecular systematics of Solanum section Lycopersicum (Lycopersicon) using nuclear ITS rDNA region. In: Theoretical and Applied Genetics. 103(8):1216-1222 December 2001 [1]
 2. Solanum lycopersicum L. [online]. solanaceaesource.org, [cit. 2019-12-27]. Dostupné online.
 3. ČERVENKA, M. Slovenské botanické názvoslovie. Bratislava: Príroda, 1986, S. 302
 4. BERTOVÁ, Lýdia; GOLIAŠOVÁ, Kornélia. Flóra Slovenska (Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Boraginales, Lamiales, Solanales. 5/1). [s.l.] : Veda, 1993. 504 s. ISBN 978-80-224-0349-8. S. 448.
 5. Zoznam nizsich a vyssich rastlin Slovenska [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2019-12-27]. Dostupné online.
 6. ľuľkovité. In: Pyramída
 7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov
 8. rajčiak. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 595.
 9. a b rajčiak. In: Pyramída
 10. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M. Rajčinový, rajčiakový či paradajkový pretlak. In: Kultúra slova, 1967, č. 5, S. 190 [2]
 11. rajčiak. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 12. Новости: [online]. floralworld.ru, [cit. 2019-12-28]. Dostupné online.
 13. Lycopersicon esculentum Miller [online]. gbif.org, [cit. 2019-12-28]. Dostupné online.
 14. rajčina. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 15. nariadenie Komisie (EÚ) 2018/62 zo 17. januára 2018, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005
 16. Crop Definitions List November 2017
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.