Receptor

rozlišovacia stránka

Receptor môže byť:

  • všeobecne: príjemca
  • v jazykovede: príjemca, recipient
  • vo fyziológii: časť orgánu alebo orgán reagujúca/-ci na zmeny prostredia, pozri receptor (fyziológia)
  • v technike: snímač
  • v automatizácii: vchod (časť samočinnej sústavy, ktorá preberá vonkajšie popudy a odovzdáva ich iným členom sústavy)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.