Receptor s guanylátcyklázovou aktivitou

Receptory s guanylátcyklázovou aktivitoumembránové receptory patriace do skupiny receptorov s vlastnou enzymatickou aktivitou. Do tejto skupiny patria napríklad receptory nervového systému s trofickou funkciou a R1 typ ANF receptoru. K ich funkciám patrí regulácia prestupu iónov cez plazmatickú membránu, zvyšovanie vychytávania Ca2+ organelami a ďalšie.

Zdroj upraviť