Udeľujem Ti toto vyznamenanie za vytrvalosť.
Martin Jediny (diskusia) 01:56, 23. december 2021 (UTC)Príklad (diskusia

Títo redaktori si myslia, že tento redaktor je pre Wikipédiu veľkým prínosom: