projekty na ktorých sa spolupodielamUpraviť

štatistiky regiónovUpraviť

chystám sa ku každému regiónu EÚ pridať základné štatistiky z Eurostatu, ako je v návrhoch. Celkovo cca 1900 regiónov Európy (EǓ, Nórsko, Švajčiarsko, Island, Macedónsko, Chorvátsko, Turecko).

na to treba:

 • získať konsenzus aby mi to nikto nemazal
 • doplniť NUTS do template pre regióny/krajiny
 • doplniť NUTS do každého regiónu (časť ide ľahko, kuk podstránky kde je "Informácie z wikipédie")
 • vybrať ukazovatele (aby ich nebolo ani veľa, ani málo)
 • vygenerovať základnú tabuľku (skoro hotovo, keď bude zoznam ukazovateľov a txt/xml formát)
 • generovať tabuľku pre každý región, jeden región jeden súbor s tabuľkou (skoro hotovo)
 • urobiť bota ktorý túto tabuľku doplní/updatne

možné ukazovatele:Upraviť

 • demografia: počet obyvateľov, index starnutia
 • geografia: rozloha, (najsevernejší bod, ťažisko, ?)
 • ekonomika: HDP, HDP per capita, otvorenosť ekonomiky
 • trh práce: miera nezamestnanosti, miera zamestnanosti
 • plus hocičo iné čo sleduje Eurostat

linkyUpraviť