Edit-a-thon (niekedy editathon, z angl. slov edit a marathon, v preklade upraviť a maratón) je udalosť, pri ktoprej sa členovia niektorej komunity na vlastné náklady zorganizujú, aby spoločne upravovali a zlepšili konkrétnu tému alebo typ obsahu. Táto činnosť odkazuje na maratóny vo význame skupinovo, vytrvalo, kontinuálne, s dopredu známym cieľom prekonať očakávánia, s vypâtím vlastných síl zlepšiť svoj čas.

Obdobnými udalosťami sú notoricky známe hackathony (zamerané na agilné programovanie, kde treba narýchlo za noc stvoriť funkčné riešenie na zadaný problém), či startup weekendy (novátorské nápady vo voľnom čase, pri raňajkách) a installfesty (naťahovanie káblov a techniky na LAN párty). Stretnutia typicky myslia na potreby rôznych účastníkov, ktosi sa stará o zázemie, ktosi o zasvâtenie nováčikov. Často to býva príjemné a netypické prostredie.

Každý maratón je spoločenskou udalosťou, ktorá láka pozornosť, sretnete veľké osobnosti. Strávený čas zanecháva euforický pocit, účastníci si radi pomáhajú, lebo tvoria lepšie zajtrajšky. Čo je jeden z najsilnějších vnútorných motivačných faktorov, vytrvať až do vysilenia a dosiahnuť vytýčený cieľ, zlepšiť seba.

My sme redaktori Wikipédie, vitajte...