Web
www.piri.sk
Prispieva do Wikipédií
sk.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
en.wikipedia.org
sk Tento redaktor má slovenčinu ako materinský jazyk.
cs-3 Tento uživatel je schopen plynně komunikovat česky.
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.
Tento redaktor je katolík.
Slovakia
Slovakia
Tento redaktor žije na Slovensku.
Tento redaktor je z Bratislavy.
Petržalka
Petržalka
Tento redaktor je zo Starého Mesta.

Na slovenskej Wikipedii som od 4. decembra 2007. Nepatrím medzi aktívnych prispievateľov, občas keď nájdem nejaké chyby, opravím, prípadne doplním nejaké nové údaje. Na Wikipediu som prispieval najmä kvôli anglickej verzii, kde bolo množstvo nedostatkov o článkoch týkajúcich sa Slovenska. Smutnejšie je, že slovenské články o Slovensku vo všeobecnosti (dejiny, osobnosti, udalosti...) sú častokrát chudobnejšie ako anglické články. Snáď sa to raz zmení. Wikipedia je v mnohých smeroch flexibilnejšia ako veľké a prestížne encyklopédie, ako napr. Britannica, ktorá dodnes má niektoré slovenské osobnosti napísané s českým pôvodom alebo ich označuje nesprávne za iné len podľa obdobia pobytu v danej krajine. Už sme si za tie desaťročia zvykli, že všetko čo bolo česko-slovenské, vlastne bolo inak české. Tak sa to aj vo svete vo všeobecnosti chápalo, málokto vôbec vedel, že Česko-Slovensko je federatívny štát dvoch svojbytných národov, každý s vlastným jazykom... Dejiny sú plné paradoxov.

Lucia Popp, (born Nov. 12, 1939, Uhorska Ves, Czech.—died Nov. 16, 1993, Munich, Germany), Czech-born Austrian lyric soprano...
– Britannica


Témy, ktoré ma zaujímajú:

 • cirkevné dejiny a kresťanstvo
 • dejiny Slovenska
 • dizajn a grafika
 • informačné technológie
 • kritika
 • kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska
 • medzinárodné dejiny
 • počítačové hry
 • politika
 • príroda
 • odborné preklady
 • slovenské osobnosti svetového a domáceho významu
 • slovenský dabing
 • slovenský jazyk
 • umenie vo všeobecnosti
 • viera a veda
 • zvukové technológie


Zapamätajte si, po správnosti píšeme bajt, bajty, bajtov a bit, bity a bitov. Nepoužívame žiadne transkripty ako bytov, byteov, byty a iné nezmysly, ktoré sa nepoužívajú od 90. rokov a používajú sa stanovené slovenské frázy podľa pravidiel slovenského pravopisu. Jeden bajt (B) je merná jednotka, ktorá predstavuje v informatike jedno slovo - znak (angl. byte), ktoré tvorí 8 bitov. Aby sme jednoznačne rozlíšili tieto značky píšeme bajty vždy pod značkou B (kB, MB, GB, TB alebo KiB, MiB, GiB, TiB) a bity vždy celým slovom bit, pretože ide o skratku (z frázy binary digit) a nie symbol-značku. Výnimku tvoria zložené informačné údaje ako napríklad kbps (kilobit per second/sample), ktoré sa používajú pri dátovej rýchlosti prenosu, inak zapisujeme skratku ako kbit/s, Mbit/s. Malé písmeno b by sa teda nikdy nemalo užívať (a už vôbec nie samostatne), aby nedochádzalo k nezrovnalostiam a nepochopeniu výrazu. Lebo potom sú mätúce skratky ako b/s, kb/s, mb/s. Mnohí programátori a výrobcovia používajú tieto skratky bez rozmýšľania - čo je to b/s(?), sú to bajty alebo bity za sekundu? Ďalšie zvláštne skratky sú KBps/kBps pre bajty - tu treba údaj zapísať ako kB/s alebo KiB/s pre zjednodušenie.
– informatika