Zem
Zem
Tento redaktor je obyvateľom
Slovakia
Slovakia
Tento redaktor žije na Slovensku.
Tento redaktor je z Popradu.

Tento redaktor v súčasnosti žije v  Bratislave.
sk Tento redaktor má slovenčinu ako materinský jazyk.