Redaktor:Rudko/1

Pomoc pre filmové článkyUpraviť

MinivlajkyUpraviť

InfoboxyUpraviť

Geografický pomocníkUpraviť

SkratkyUpraviť

  • znak "|" = kód ALT+124
  • znak "€" = kód ALT+0128

Častejšie používané referencieUpraviť

Na prepracovanie do šablón

Zoznam

  • Československé dejiny [1]
  • Kultúra slova [2]

Referencie

  1. GOLÁŇ, Karol, KROPILÁK, Miroslav; RATKOŠ,Peter; TIBENSKÝ, Ján Československé dejiny. Redakcia M. Kropilák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Osveta, 1961. 384 s., 40. Rozklad patriarchálneho rodového zriadenia 4, s. 19.
  2. Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, Jazykového odboru Matice slovenskej a Ústrednej jazykovej rady. Kultúra slova [pdf]. Príprava vydania Matej Považaj; redakcia Sibyla Mislovičová a redakčná rada; Autori článku: PEKARÍKOVÁ, Katarína; DUDA, Marek. [Cit. 2011-09-18]. Tvorba názvoslovia vtákov s dôrazom na motivačné zákonnitosti slovenského jazyka, s. 331, riadok 13. Ročník 44, č. 6. Dostupné online.

Šablóna vekUpraviť

  • {{duv|rok úmrtia|MM|DD|rok narodenia|MM|DD}}