Regetovská voda (potok)

Regetovská voda je potok v hornom Šariši, v severnej časti okresu Bardejov. Je to pravostranný prítok Kamenca a meria 5,6 km.

Pramení v pohorí Busov na juhozápadnom úpätí vrchu Javorina (881,2 m n. m.), priamo pod sedlom Regetovská voda, v nadmorskej výške približne 650 m n. m. Tečie juhovýchodným smerom cez obec Regetovka, z obidvoch strán priberá len krátke prítoky, na brehoch potoka je zreteľná činnosť zrážkovej vody, ktorá vytvorila na oboch brehoch mnohé výmole a rokle. Na dolnom toku vstupuje do Ondavskej vrchoviny, do časti Zborovská kotlina, a severne od obce Chmeľová sa v nadmorskej výške cca 378 m n. m. vlieva do Kamenca.