Relatívne predĺženie

Relatívne predĺženie (iné názvy: relatívna elongácia, pomerné predĺženie) je bezrozmerná fyzikálna veličina. Je to pomer medzi zmenou dĺžky a pôvodnou dĺžkou. Zmena dĺžky je hodnota o ktorú sa daný materiál natiahne buď zmenou teploty alebo pôsobením normálovej sily. Zmena dĺžky je rozdiel medzi novou dĺžkou a pôvodnou dĺžkou. Predĺženie môže byť teda spôsobené pôsobiacou silou alebo zmenou teploty. Relatívne predĺženie sa označuje symbolom .

Výpočet

upraviť

 

kde:

  •   je pôvodná dĺžka (dĺžka pred deformáciou)
  •   je dĺžka tyče po deformácií.