Bezrozmerná veličina

Bezrozmerná veličina je taká odvodená veličina, ktorej všetky exponenty základných jednotiek v jej rozmerovom vyjadrení majú nulovú hodnotu. [1] .

Niektoré bezrozmerné veličiny upraviť

Referencie upraviť

  1. Chudý Vladimír, Palenčár Rudolf , Kureková Eva, Halaj Martin: Meranie technických veličín. Slovenská technická univerzita 1999.