Reológia (gr. rhei = tiecť) je odvetvie fyziky resp. mechaniky, ktoré sa zaoberá deformáciou a tokovými vlastnosťami tuhých i tekutých látok (kvapalín aj plynov), v závislosti od napätia, času a zmien mechanických vlastností látok v čase.

Graf viskozity niektorých plynov

ZdrojeUpraviť