Rod Bourbon-Parma je menšia talianska vetva šlachtického rodu Bourbonovcov. Vládla vojvodstvám Parma, Piacenza, Guastalla a Lucca, aj kráľovstvu Etrúria.

Erb Bourbon-Parmovského rodu.

Rod Bourbonovcov-Parmských pochádza z francúzskeho kráľovského rodu Kapetovcov (legitímnou mužskou líniou) a je dedičom dynastie Farnézovcov. Pochádza z neho niekoľko panovníkov krajín katolíckej a pravoslávnej Európy a v súčasnosti od roku 1964 vládne Luxemburskému veľkovojvodstvu.

História rodu

upraviť
 
Kráľ Filip V. a jeho manželka Alžbeta Parmská.

Bourbonovci-Parmovci vznikli manželstvom španielskeho kráľa Filipa V. s princeznou Alžbetou Farnese, poslednou predstaviteľkou parmskej dynastie Farnese, ktorá bola mladšou španielskej vetvou kapetovského rodu Bourbonovcov.

Rod bol založený v roku 1748 Karolom III. (najstarším synom Filipa V. a Alžbety Parmsko-Farónskej) a jeho mladším bratom, Filipom I. Parmským. Počas Veľkej francúzskej revolúcie a Napoleonovho cisárstva sa s rodom Bourbon-Parma zaobchádzalo zle. Dokonca boli ich majetky aj skonfiškované. Po Viedenskom kongrese (1815) bolo Parmské vojvodstvo zverené bývalej cisárovnej Márii Lujze Habsbursko-lotrinskej a Bourbon-Parmovci dostali vojvodstvo Lucca ako náhradu za stratu svojich majetkov.

Rod bol v roku 1860 definitívne zbavený svojich talianskych dŕžav v rámci Risorgimenta. Bourbon-Parmovci si napriek tomu udržali svoje postavenie a časté manželské zväzky ich naďalej spájali so suverénnymi katolíckymi, aj pravoslávnymi dynastiami Európy.

Po smrti posledného panovníckeho vojvodu Roberta I. v roku 1907 a následne po Prvej svetovej vojne bol rod Bourbon-Parma značne rozštiepený a viacerí jeho členovia sa zapojili do politického života.

Zatiaľ čo najstaršia vetva si naďalej nárokovala svoje práva na Parmské vojvodstvo, mladšia vetva sa postavila na čelo španielskeho karlistického hnutia, a ďalšia vetva sa stala hlavou Luxemburska sobášom s veľkovojvodkyňou Šarlotou I..

Rod sa v roku 1974 na istý čas opäť zjednotil, no od roku 1977 sa opäť rozdelil na dve protichodné línie.

Predstavitelia rodu

upraviť

Suverénni parmskí vojvodovia

upraviť
 
Filip I., vojvoda parmský
 • Karol I. Parmský (1731-1735), budúci Karol III. španielsky
 • Filip I. Parmský (1748-1765), jeho mladší brat
 • Ľudovít II. z Etrurie (1803-1807), jeho syn (známy ako Karol Ľudovít z Luccy a Karol II. z Parmy)

Suverénny vojvodcovia z Luccy

upraviť
 • Charles-Louis de Lucques (1824-1847), ich syn

Suverénni parmskí vojvodovia

upraviť
 • Karol III. Parmský (1849-1854), jeho syn
 • Robert I. Parmský (1854 - 1860), jeho syn

Titulovaní parmskí vojvodovia

upraviť
 • Robert I. Parmský (1860-1907)
 • Henri Bourbon-Parmský (1907-1939), jeho syn
 • Joseph Bourbon-Parmský (1939-1950), jeho brat
 • Élie Bourbon-Parmský (1950-1959), jeho brat
 • Robert (II.) Bourbon-Parmský (1959-1974), jeho syn

Karlistickí predstavitelia

upraviť
 • François-Xavier de Bourbon-Parme, karlistický pretendent na španielsky trón (1936-1977), strýko Roberta (II.) a syn Roberta I.
 • Sixte-Henri de Bourbon-Parme, jeho najmladší syn (od roku 1977)

Parmskí vojvodovia a karlistickí pretendenti

upraviť
 • François-Xavier de Bourbon-Parme (1974-1977), vyššie
 • Charles-Hugues de Bourbon-Parme (1977-2010), jeho najstarší syn, karlistický pretendent do roku 1978
 • Charles-Xavier de Bourbon-Parme (od roku 2010), jeho syn

Luxemburskí veľkovojvodovia

upraviť
 
Henrich I., luxemburský veľkovojvoda.
 • Ján (1964-2000), vnuk Roberta I.
 • Henri (od roku 2000), jeho syn

Manželky z rodu

upraviť

Medzi významné manželky z rodu patri napríklad:

Ďalšie osobnosti z rodu

upraviť

Referencie

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Maison de Bourbon-Parme na francúzskej Wikipédii.