Rombická (alebo aj ortorombická, v staršom názvosloví aj kosoštvorcová) kryštálová sústava je jedna zo siedmich kryštálových sústav. Možné prvky súmernosti sú: maximálne tri dvojnásobné osi súmernosti (symbol 2), maximálne tri roviny súmernosti (m), stred súmernosti (1) a ich kombinácie (tri dvojnásobné osi + stred súmernosti a jedna dvojnásobná os + dve roviny súmernosti). Bravaisove mriežky sú zastúpené všetky štyri: primitívna (P), bázicky centrovaná (C), priestorovo centrovaná (I) a plošne centrovaná (F).

Rombická sústava
Obrázok Orthorhombic.png
Obrázok Orthorhombic.png
Metrika a≠b≠c, α=β=γ=90°
Bravaisove mriežky P, C, I, F
Súmernosť stred súmernosti, tri dvojnásobné osi súmernosti,tri roviny súmernosti
Bodové grupy holoédrická mmm, hemiédrické mm2 a 222
Kryštálové tvary pedión, pinakoid, rombická dipyramída, rombická pyramída, rombická prizma, rombický disfenoid

Typy mriežok upraviť

Výber súradnicovej sústavy upraviť

Logický je výber súradnicových osí totožných s kryštalografickými, alebo ležiacich v rovinách súmernosti. Označovanie jednotlivých súradnicových osí sa robí na základe veľkosti jednotlivých vektorov na nich, podľa pravidla b > a > c.

Kryštálové tvary upraviť

V jednotlivých grupách sú možné nasledovné tvary:

  • mmm - pinakoid, rombická prizma a rombická dipyramída
  • mm2 - pedión, pinakoid, rombická prizma, rombická pyramída a dóma
  • 222 - pinakoid, rombická prizma a rombický disfenoid