Rotačná perióda je doba, za ktorú teleso vykoná jednu rotáciu okolo osi rotácie.

Rotačné periódy vybraných objektov upraviť

Slnko 24,66 dní (rovník), 35 dní (póly)
Merkúr 58,6462 d (58 d 15,5088 h)
Venuša −243,0185 d
Zem 0,997 268 d (23,9344 h) (86 164 s)
Mesiac 27,321 661 d (synchrónna rotácia)
Mars 1,025 957 d (24,622 962 h)
Jupiter 0,413 538 021 d (9 h 55 min 29,685 s)
Saturn 0,444 009 259 2 d (10 h 39 min 22,400 00 s)
Urán −0,718 333 333 d (17 h 14 min 24,000 00 s)
Neptún 0,671 250 00 d (16 h 6 min 36,000 00 s)
Pluto −6,387 d (6 d 9 h 17,6 min)