Routing Information Protocol

Routing Information Protocol (skrátene RIP) je dynamický smerovací protokol používaný v lokálnych sietiach. Je to teda Interior Gateway Protocol (IGP) a radí sa do kategórie distance-vector smerovacích protokolov.

Technické detailyUpraviť

RIP ako metriku smerovania používa počet skokov (hop count). Maximálna metrika v tomto protokole môže byť 15. Štandardne si smerovače vymieňajú celé smerovacie tabuľky pravidelne každých 30 sekúnd a udržiavajú ich 180 sekúnd. Pre určenie najkratšej cesty v sieti sa používa Bellman-Fordov algoritmus.

RIP na prevenciu proti smerovacím slučkám používa rôzne techniky, ako napríklad split horizon a route poisoning. RIP sa neodporúča používať vo väčších sietiach, pretože čas, kým si všetky smerovače vymenia smerovacie tabuľky je dlhý, oproti iným protokolom ako EIGRP, či OSPF. V sieti nemôže byť cesta medzi najvzdialenejšími smerovačmi dlhšia ako 15 hopov. Na druhej strane je však konfigurácia RIPu veľmi jednoduchá pre každého administrátora, pretože si nevyžaduje žiadne podrobnejšie nastavenia.

RIP je založený na UDP a má rezervovaný port 520.[1]

VerzieUpraviť

RIPUpraviť

Prvá, základná verzia RIP, definovaná v RFC 1058, používa classful smerovanie, teda neprenáša v smerovacej tabuľke aj masku podsiete. Celá sieť teda musí mať rovnakú masku. Na rozposielanie smerovacích tabuliek sa používa broadcast.

RIPv2Upraviť

Kvôli vyššie uvedeným nedostatkom pôvodnej verzie, v roku 1994 bola vydaná nová verzia RIPv2. Tá už umožňuje použitie viacerých podsietí, maska sa so smerovacími tabuľkami prenáša. Ale aby bola zachovaná spätná kompatibilita, bolo potrebné ponechať limit metriky na 15 skokov. Okrem toho bola zahrnutá možnosť autentifikácie pomocou MD5 a na rozdiel od prvej verzie, táto na rozposielanie tabuliek využíva multicast. Druhá verzia je definovaná v RFC 2453.

RIPngUpraviť

RIPng zahrňuje podporu pre IPv6. Správy RIPng používajú port UDP 521 a multicast FF02::9.

ReferencieUpraviť

  1. 'Port Numbers' [online]. The Internet Assigned Numbers Authority (IANA), 2008-05-22, [cit. 2008-05-25]. Dostupné online.