Broadcast je v informatike správa, ktorú v počítačovej sieti prijmú všetky pripojené sieťové rozhrania. Pomocou Broadcast sa v súčasných sieťach šíria napríklad informácie o zdieľaní v sieťach Microsoft (pomocou protokolu SMB) alebo identifikácia zariadení (CDP protokol). Pokiaľ nie je sieť vhodným spôsobom rozdelená (na podsiete) alebo chránená (firewallom), môžu Broadcast spôsobiť zahltenie siete.

Pri vyslaní Broadcast sú príjemcom všetky počítače v danej podsieti

Typy broadcast upraviť

Hoci je princíp Broadcast stále rovnaký (jeden vysiela, všetci počujú), sú Broadcast rozdelené do niekoľkých typov, ktoré vyjadrujú špecifické podmienky ich šírenia v (pod) sieti.

MAC broadcast upraviť

Špeciálna adresa pre poslanie všetkým zariadeniam. K adresácii rámca, ktorý má byť odoslaný ako MAC broadcast, sa používa špeciálna MAC adresa v tvare FF:FF:FF:FF:FF:FF. Takýto dátový rámec je prijatý všetkými sieťovými zariadeniami, ktoré sú pripojené k rovnakému segmentu siete, do ktorého patrí zdroj odchádzajúceho paketu. Taký segment ohraničuje router, ktorý lokálne broadcast ďalej neprepustí (prejde ale skrz switch aj hub).

IP broadcast upraviť

Rozsah IP adries použitý v sieti predstavuje IP adresu siete + rozsah IP adries použiteľný pre pripojené zariadenia + IP adresu Broadcast. Príklad: V sieti 192.168.0.0/24 (maska 255.255.255.0) sa používajú tieto IP adresy:

  • IP adresa siete: 192.168.0.0
  • IP adresa použiteľná pre pripojené zariadenia: 192.168.0.1 – 192.168.0.254
  • IP adresa Broadcast: 192.168.0.255
Pozri aj: Maska sítě

Odchádzajúci paket, ktorý je adresovaný na IP adresu, ktorá je na odchádzajúcom sieťovom rozhraní zhodná s Broadcast, je v Ethernetové sieti odoslaný v rámci, ktorého cieľová MAC adresa je nastavená na FF:FF:FF:FF:FF:FF. Takýto rámec je prijatý všetkými sieťovými kartami v danej podsieti.

Sieťový broadcast upraviť

Sieťový broadcast je IP datagram, ktorý je odoslaný na IP adresu, ktorá je v cieľovej sieti Broadcast. Vysielajúce ani uzly, cez ktoré sieťový broadcast putuje, nemôžu zistiť, že to je broadcast, pretože v IP datagrame nie je obsiahnutá informácia o cieľovej sieti (jej číslo siete a maska siete). Preto je sieťový broadcast prepravovaný rovnako, ako akýkoľvek iný IP datagram. Až posledný router zistí, že cieľová IP adresa je zhodná s Broadcast pre daný segment siete a preto datagram odošle ako broadcast. V ethernetovej sieti to znamená odoslanie datagramu v rámci, ktorého cieľová MAC adresa je FF:FF:FF:FF:FF:FF.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Broadcast na českej Wikipédii.