Firewall (iné názvy: ochrana pred neoprávneným vstupom[1], bezpečnostné rozhranie[1]) je sieťové zariadenie alebo softvér, ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi prístupovými právami (typicky napr. Extranet a Intranet) a kontrolovať tok dát medzi týmito sieťami.

Kontrola údajov prebieha na základe aplikovania pravidiel, ktoré určujú podmienky a akcie. Podmienky sa stanovujú pre údaje, ktoré možno získať z dátového toku (napr. zdrojová, cieľová adresu, zdrojový alebo cieľový port a rôzne iné). Úlohou firewallu je vyhodnotiť podmienky a ak je podmienka splnená, vykoná sa akcia. Dve základné akcie sú „povoliť dátový tok“ a „zamietnuť dátový tok“.[chýba zdroj]

Referencie

upraviť
  1. a b Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií, 2017. ISBN 978-80-89906-01-7

Pozri aj

upraviť