Pravidlo je kognitívny významový útvar, ktorý je výsledkom poznania spôsobu realizácie konania a je vyjadrovaný v podobe návodu, predpisu alebo normy. Konštituentom pojmu pravidla je pojem výnimky.

Pravidlo určuje (kodifikuje) východisko činnosti, vlastnosti krokov, postupnsti krokov (operácií), ako aj zamýšľaný výsledok činnosti (výsledok poslednej operácie, cieľ činnosti).

Pravidlá sú štandardné postupy alebo metódy riešenia úloh; sú to predpisy určené na určitý druh činnosti, ktoré zaručujú, že z vopred zadanej vychodiskovej situácie sa dostaneme do želanej výslednej situácie. Ak v existujúcej oblasti platí istá zákonitosť, pravidlá zaručujú, že ju bude naša činnosť rešpektovať (napr. pravidlá narábania s technickými zariadeniami; odvodzovacie pravdilá); ak je istá oblasť našou činnosťou vytváraná, pravidlá zabezpečia, že výsledok čínnosti bude mať želané vlastnosti (napr. pravidlá spoločenských hier).

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Pravidlo
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pravidlo

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.