Ročná nerovnosť

(Presmerované z Rovnica Mesiaca)

Ročná nerovnosť alebo rovnica Mesiaca je porucha pohybu Mesiaca v dôsledku rôznych vplyvov Slnka na Mesiac v priebehu roka. Ročná nerovnosť môže predĺžiť alebo skrátiť obeh Mesiaca okolo Zeme až o 10 minút voči priemernej dobe obehu a zmeniť polohu Mesiaca až o ± 11´ 10".