V matematike sa ako rozdiel dvoch množín označuje množina obsahujúca všetky prvky, ktoré sa nachádzajú v prvej z týchto množín a nenachádzajú sa v druhej z množín. Rozdiel množín A a B sa označuje symbolom A - B, prípadne A \ B.

Rozdiel množín A a B zobrazený pomocou Vennovho diagramu

Formálny zápis:

Rozdiel nie je komutatívny, ani asociatívny.

Externé odkazy upraviť