Rozmnožovanie (biológia)

Rozmnožovanie (iné názvy: množenie, tokogónia, reprodukcia) je vytváranie nových jedincov (potomkov) existujúcimi jedincami (rodičom alebo rodičmi) u všetkých živých organizmov. Rozmnožovanie je jedna zo základných vlastností živých organizmov (živej hmoty), umožňuje zachovanie druhu, a tým kontinuitu života. Rozmnožovanie nemusí byť nevyhnutne spojené s nárastom počtu jedincov.

Rozlišujú sa dve základné formy rozmnožovania:

  • pohlavné rozmnožovanie (alebo sexuálne, generatívne, amfigónia), pri ktorom sa (najčastejšie) najprv musia zlúčiť dve zárodočné bunky rôzneho pohlavia (gaméty) v jednu bunku (zygotu), aby mohol vzniknúť nový organizmus
  • nepohlavné rozmnožovanie (alebo asexuálne, vegetatívne rozmnožovanie, monogónia), pri ktorom sa z rodičovského organizmu oddelí nejaká časť a stane sa z nej priamo nový organizmus (klon rodičovského organizmu)

Existuje viacero prechodných typov rozmnožovania (niekedy uvádzaných pod názvom jednopohlavné rozmnožovanie): partenogenéza (resp. apomixia), gynogenéza (merospermia), hybridogenéza a androgenéza.

Z iného hľadiska sa rozlišuje monocytogénne a polycytogénne rozmnožovanie, pozri pod Nepohlavné rozmnožovanie

Iné projekty upraviť