Rozpúšťanie

Rozpúšťanie je proces, pri ktorom sa rozpúšťaná látka (solvendum) rozpúšťa v rozpúšťadle (solvens) a vplyvom ich interakcie prechádza do roztoku. (solutio)

Rozpúšťanie je samovoľný dej, ktorý prebieha až do stavu nasýtenia. V nasýtenom roztoku je za danej teploty rozpustená látka v rovnováhe so svojou nerozpustnou časťou.

Vo farmaceutickej praxi rozumieme pod pojmom rozpúšťanie predovšetkým rozpúšťanie tuhých látok v kvapalinách. Rozpúšťanie jednej kvapaliny v druhej nazývame miešanie.

DelenieUpraviť

  • fyzikálne (reverzibilné) – vratné – rozpustenú látku môžeme z roztoku získať naspäť
  • chemické (ireverzibilné) – nevratné – prebehne chemická reakcia a pôvodnú látku už získať späť nemôžeme

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.