Rozpoznávanie reči

Technológie rozpoznávania reči umožňujú počítačom vybaveným zdrojom zvukového vstupu, ako je mikrofón, interpretovať ľudskú reč, na príklad pre účel zaznamenávanie alebo pre alternatívnu metódu interakcie s počítačom.