Rozumová výchova je vzdelávanie, základná zložka všestrannej a harmonickej výchovy človeka; výchovná činnosť zameraná na rozvíjanie intelektu, poznávacích procesov (hlavne myslenia), reči a schopnosti racionálne a produktívne sa učiť, na osvojovanie základov vied a spoločenských skúseností v sústave vedomostí, zručností a návykov.

Externé zdroje upraviť

[1][nefunkčný odkaz] Zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok