Rudava (rekreačná oblasť)

rekreačná oblasť

Rudava je rekreačná oblasť a jazero v katastrálnom území obce Malé Leváre.

História

upraviť

V roku 1953 sa tu začal ťažiť štrk, ktorý bol odvážaný do neďalekých Veľkých Levár. Tam ho spracovávala spoločnosť Prefa n.p. Veľké Leváre na stavebné prefabrikáty. Do vyťaženej jamy začala neskôr prenikať podzemná voda.

Súčasný stav

upraviť

Dnes má vodná plocha viac ako 50 hektárov a priľahlé brehy a pozemky aj s ihličnatým porastom tvoria 98 hektárov. Na brehoch jazera sa nachádzajú tri pláže: pláž pri Poľovníckej chate a dve pláže na Centrálnej pláži.

Stav a kvalita vody v jazere je pravidelne monitorovaná Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva. Údržba vodnej plochy je vykonávaná pomocou vodného žacieho stroja ESO-X5.

Rybolov

upraviť

Na brehoch jazera je možný aj rybolov. Režim v rekreačnej oblasti Rudava sa riadi VZN č.4/2014.