Rudniansky potok (prítok Jasenice)

Rudniansky potok je potok v hornom Turci, v západnej časti okresu Turčianske Teplice.[1] Je to ľavostranný prítok Jasenice, meria 4 km a je tokom V. rádu.

Rudniansky potok
potok
Zdrojnica Žiar
Ústie Jasenica
Dĺžka km
Povodie Turiec
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-05-043
Číslo recipienta 4-21-05-7564
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v pohorí Žiar, v podcelku Vyšehrad[2], na juhojuhozápadnom svahu Vlčej (752,6 m n. m.) v lokalite Podskalie, v nadmorskej výške cca 580 m n. m. Na hornom toku tečie juhovýchodným smerom a následne vstupuje do Turčianskej kotliny, kde najprv preteká intravilánom obce Rudno. V obci sa ďalej stáča severojužným smerom a pod obcou potom pokračuje k ústiu viac juhojuhovýchodným smerom. Bez pribratia stálych prítokov ústi severozápadne od obce Budiš v nadmorskej výške približne 474 m n. m. do Jasenice.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.