Otvoriť hlavné menu
Generál Vlasov na inšpekcii jednotiek Ruskej oslobodeneckej armády v roku 1944

Ruská oslobodenecká armáda v skratke ROA (po rusky: Русская освободительная армия) známa tiež ako Vlasovci bola vojenská jednotka sformovaná počas druhej svetovej vojny zo sovietskych vojnových zajatcov ako aj dobrovoľníkov, emigrantov a odporcov komunizmu, bojujúca na strane nacistického Nemecka. Jej veliteľom bol generál Andrej Andrejevič Vlasov. Ruská oslobodenecká armáda sa účastnila hlavne protipartizánskych akcií. Nemecké velenie ju nikdy nepoužilo na fronte, keďže mnoho jej vojakov sa pridalo iba z donútenia alebo existenčných dôvodov a ich odhodlanie bojovať proti ZSSR nebolo isté. V apríli 1945 ju tvorili 3 divízie (1., 2. a 3.) a rad ďalších menších jednotiek.

Vlasovci veľmi pomohli Prahe počas tzv. Pražského povstania na konci druhej svetovej vojny v roku 1945, keď sa zapojili po boku obyvateľov mesta do boja proti jednotkám Wehrmachtu v meste.

Jednotky armády boli na konci vojny zajaté americkými vojskami. Väčšina jej príslušníkov bola repatriovaná do ZSSR. Radových vojakov čakal väčšinou trest vo forme väzenia alebo nútených prác v gulagoch. Velitelia Ruskej oslobodeneckej armády boli odsúdení za vlastizradu a popravení. Iba časti jej príslušníkov sa podarilo utiecť na západ. Lichtenštajnsko ako jedna z mála krajín im udelilo politický azyl. Časť z nich v neskoršom období emigrovala do Argentíny.

Iné projektyUpraviť