Ruská revolúcia (1917)

Ruská revolúcia je spoločný termín pre sériu revolúcií, ktoré sa odohrali v Ruskej ríši v priebehu roka 1917. Vyplynuli zo zlej situácie v Rusku, črtajúcej sa už od konca 19. storočia. Prvá svetová vojna predstavovala pre Ruskú ríšu vypätie všetkých síl a nespokojnosť spoločnosti vyústila do revolúcie. Pozostávala z dvoch odlišných revolúcií (fáz): Februárová revolúcia 1917 a Októbrová revolúcia 1917. Cár Mikuláš II. bol odvolaný a nahradený dočasnou vládou po februárovej revolúcii (odohrala sa v skutočnosti v marci, lebo v Rusku sa používal juliánsky kalendár). Po októbrovej revolúcii (november 1917) boľševici, na ktorých čele bol V. I. Lenin, zvrhli Dočasnú vládu a začali bojovať proti opozícií. Na potlačenie opozície založili aj tajnú políciu Čeka. Z červených gárd postupne vznikla červená armáda. Aby ukončili zapojenie Ruska v prvej svetovej vojne, za cenu veľkých územných ústupkov, podpísalo vedenie boľševikov s Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom v marci 1918 Brest-litovskú mierovú zmluvu. Proti vláde boľševikov sa medzitým postavili opozičné sily, vypukla ruská občianska vojna.

Ďalšia literatúra upraviť

  • ZUBOV, Andrej Borisovič. Rusko 1917 : katastrofa : přednášky o ruské revoluci. Preklad Jitka Komendová. Vyd. 1. Praha : Argo, 2021. 227 s. ISBN 978-80-257-3445-2.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.