Ságelský potok je potok na Záhorí, v centrálnej časti okresu Senica. Je to ľavostranný prítok Myjavy, meria 6,6 km a je tokom IV. rádu.

Ságelský potok
potok
Zdrojnica Lakšárska pahorkatina, Borský Mikuláš
Ústie Myjava, Šaštín
Dĺžka 6,6 km
Povodie Myjava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-13-03-062
Číslo recipienta 4-13-03-991
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň Upraviť

Pramení v Borskej nížine západne od kóty 296,9 m, na území obce Borský Mikuláš, v nadmorskej výške približne 255 m n. m.

Smer toku Upraviť

Na hornom toku tečie severozápadným smerom, na západnom okraji intravilánu Borského Mikuláša tečie na krátkom úseku na sever. Za obcou pokračuje sprvu západoseverozápadným, tesne pred ústím opäť severozápadným smerom.

Geomorfologické celky Upraviť

Prítoky Upraviť

Ústie Upraviť

Do Myjavy sa vlieva východne od mesta Šaštín-Stráže v nadmorskej výške 169,2 m n. m.

Obce Upraviť