Fridrichova česť

Súhvezdie Fridrichova česť (lat. Honores Frederici) zaviedol na nebeskú oblohu Johann Elert Bode v roku 1787 ako poctu pruskému kráľovi Fridrichovi II. Veľkému, ktorý zomrel rok predtým. Skladalo sa z vavrínového venca vinúceho sa okolo kráľovského žezla a koruny. Nachádzalo sa medzi Cefeom, Jaštericou, Pegasom, Andromedou a Kasiopejou. Známe bolo aj pod latinskými názvami Gloria Frederica alebo Gloria Frederici. Dnes sa už nepoužíva.