Sústava (termodynamika)

Sústava alebo systém je súhrn častíc vyplňujúcich určitý priestor, ktorý je predmetom skúmania. Sústava je ohraničená od svojho okolia skutočnými alebo iba myslenými stenami.

Rozlišujeme sústavy:

  1. izolované – ktoré majú stálu hmotnosť aj energiu
  2. uzavreté – ktoré majú stálu hmotnosť, ale ich energia sa môže meniť
  3. otvorené – u ktorých sa môže meniť ich hmotnosť aj energia

Pozri aj upraviť