Sangha (-sanskritský a pálijský kmeň; sanskritský nominatív: Sanghah, pálijský kmeň Sanghó; po tibetsky Gendün) je v budhizme všeobecne chápaná ako skupina všetkých tých, ktorí sa venujú praxi a štúdiu budhistickej dharmy, alebo užšie spoločenstvo praktikujúcich, ktoré možno chápať ako spoločenstvo vyslobodených bódhisattvovvznešenú sanghu.

Sangha je zároveň jedným z troch klenotov, súčasťou budhistického útočiska.