Satelitná bunka

Satelitné bunky alebo amficyty sú typom buniek, patriacim do skupiny neuroglie. Niekedy sú považované za modifikáciu Schwannových buniek. Nepodieľajú sa však na tvorbe myelínu. Väčšinou priliehajú na povrch neurónov v periférnom nervovom systéme a sú dôležité pre ich metabolizmus.

Externé odkazyUpraviť

Radovan Malina: Všeobecná zoológia – zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok.