Scheat môže byť aj názov hviezdy Skat.

Scheat (β Peg / β Pegasi) je hviezda v súhvezdí Pegas. Názov pochádza z arabského výrazu sa „id al faras“, čo by sa dalo preložiť ako plece koňa. Niekedy sa to prekladá len ako „noha (predné nohy)“ alebo „plece“. Scheat je červený obor s priemerom 145-krát väčším než Slnko. Je to polopravidelná premenná hviezda, ktorá mení svoju jasnosť od 2,1 po 3,0 magnitúd v približnej perióde 35 až 40 dní. Vhodné porovnávacie hviezdy sú Markab a Algenib. Vo vzdialenosti až 264“ má sprievodcu 10. magnitúdy. Rovnakým menom Scheat sa niekedy označuje aj hviezda delta Aquarii.