Scintilačný počítač

(Presmerované z Scintilačný detektor)

Scintilačný počítač alebo scintilačný detektor alebo scintilátor je detektor častíc, ktorý pomocou fotonásobiča registruje svetelné žiarenie uvoľnené pri prechode atómov scintilátora na nižšie energetické hladiny po tom, čo boli vybudené časticou prelietavajúcou detektorom.

Scintilátor je prostredím, v ktorom po prechode častice vzniká viditeľné svetlo. Môže byť tvorený z organického aj anorganického materiálu. Zvyčajne sú to priehľadný kryštál (fosfor), plast (bežne s obsahom antracénu) alebo organická tekutina, ktoré pri prelete časticou fluoreskujú. Citlivý fotonásobič sníma a zosilňuje vyprodukované svetlo.