Sekier (potok)

Sekier je potok na Hornom Pohroní, na území okresu Zvolen.[1] Je to ľavostranný prítok Slatiny, meria 9,2 km a je tokom IV. rádu.

Pramení v Javorí, v podcelku Lomnianska vrchovina, na severozápadnom svahu Malého Lysca (798,8 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 655 m n. m. Na krátkom úseku tečie na západ, vzápätí sa stáča na severozápad, preteká osadou Podnásad a zľava priberá Hrdzavec. Sprava potom priberá krátky prítok spod Človekova (843,6 m n. m.) a preteká osadou Kajanka. Z pravej strany ďalej priberá prítok z juhozápadného svahu Habrovca (670,8 m n. m.) a pokračuje cez osadu Tanečkovci. Napokon sa oblúkom stáča postupne na východ, vstupuje do Zvolenskej kotliny a tečie okrajom mesta Zvolen. V nadmorskej výške 302 m n. m. ústi do vodnej nádrže Môťová.[2]

ReferencieUpraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.