Sekvenčná stratigrafia

Sekvenčná stratigrafia je odbor geológie ktorý sa zaoberá analýzou odozvy sedimentárneho záznamu na zmeny podmienok sedimentácie ako sú fluktuácie morskej hladiny, tektonika, rozdiely v rýchlosti akumulácie sedimentov a zmeny veľkosti sedimentačného priestoru[1]. Niektoré definície sekvenčnú stratigrafiu označujú ako štúdium geneticky podobných fácií v rámci chronostratigraficky významných povrchov.[2]

Podstatou metódy je hľadanie vrstiev na základe identifikácie povrchov, ktoré podľa predpokladov predstavujú určité časové úseky (ako napríklad subaerické nekonformity, povrchy najväčšej záplavy a iné), ktoré umožňujú zaradiť litostratigrafické jednotky do chronostratigrafických súvislostí. Je vhodnou alternatívou k litostratigrafickému prístupu, ktorý kladie dôraz na podobnosť litológie viac než na časové aspekty sedimentácie.

Slovo „sekvenčná“ odkazuje na cyklickú sedimentáciu (ktorých uloženie podmieňujú opakujúce sa geologické procesy, napr. Milankovičove cykly), slovo stratigrafia poukazuje na geologické poznatky o procesoch ukladania sedimentov a najmä to ako sa tieto sedimenty na Zemskom povrchu menia v čase a priestore.

Referencie upraviť

  1. Synak, R., 2010, Slovník sekvenčnej stratigrafie. Acta Geologica Slovaca, 2, 2, s. 163-171
  2. Holland, S. Online Guide to Sequence Stratigraphy, Glossary [online]. strata.uga.edu, 2008, [cit. 2012-09-07]. Dostupné online. (po anglicky)