Sekvencia (chorálová melódia)

Sekvencia je chorálová melódia podložená novým textom.

Ich tvorcom je pravdepodobne teoretik Notker Balbulus (830 – 912), ktorý svoje sekvencie zhrnul do knihy Liber hymnorum.

Dva základné typy sekvencií:

  • svätohavelské sekvencie
  • francúzske sekvencie

Svätohavelské sekvencie Notkarove boli oproti francúzskym prístupnejšie, pretože nápevy skladateľ odvodzoval často z princípu ľudového spevu.

Približne od polovice 9. storočia sa spievalo pravdepodobne aleluja s nasledujúcim jubilom (dlhou melizmou na slabike „ja“) pri druhom spievaní v dlhšej a ozdobnejšej podobe. Tieto predĺžené obohatené opakovania „longissime melodiae“ sa nazývali sekvencie.

Sekvencie mali podobný osud ako trópy. Tridentský koncil ich z liturgie vylúčil s výnimkou štyroch.

Zdroje upraviť

  • Grajcárová Zuzana: Stredoškolské skriptá z dejín hudby pre 1. ročníky konzervatórií, 2004, Bratislava