Dies irae

rozlišovacia stránka

Dies irae alebo Dies irae, dies illa (po latinsky; doslova: „deň hnevu“ a „deň hnevu, onen deň“; vyslov: [dies íré]) môže byť:

  • výraz z Biblie z Knihy proroka Sofoniáša 1:15 (v slovenskom katolíckom preklade je "Dies irae, dies illa" preložené ako "Ten deň je deň hnevu")
  • začiatok cirkevného hymnu z 13. stor. pripisovaného Tommasovi de Celano, do roku 1970 jedna zo sekvencií v rímskokatolíckej liturgii, pozri Dies irae (hymnus)

Dies irae môže byť aj:

Dies Irae môže byť:

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.