Selektívne ignorovanie

Selektívne ignorovanie je asertívna komunikačná technika, ktorá umožňuje vyrovnať sa s kritikou tak, že na manipulatívnu , nevecnú, príliš všeobecnú kritiku nereagujeme. Dávame však jasne najavo, že sme ju zaregistrovali.

Umožňuje vyhnúť sa skratovým reakciám najmä na opakovanú a všeobecnú, nekonkrétnu kritiku a vedie kritizujúceho k väčšej asertivite.


ZdrojeUpraviť

  • Ján Praško: Asertivita v partnerství
  • M. J. Smith: When I say no, I feel guilty

Iné projektyUpraviť