Selfí

(Presmerované z Selfie)

Selfí[1] alebo selfie[1] je fotografický autoportrét, najčastejšie zhotovený digitálnym fotoaparátom alebo telefónom s fotoaparátom (smartfón), pričom fotoaparát nemusí byť držaný v ruke ale na rozšírenie uhľa pohľadu sa môže použiť selfí palica, napríklad pre skupinové selfí. Menej často je používané zrkadlo alebo samospúšť. Selfí sa často vyskytujú na sociálnych sieťach, akými sú napríklad Facebook, Instagram alebo X.

Prvé známe selfie, autoportrét Roberta Corneliusa (1839)

Pojem selfie sa začal zjavovať okolo roku 2000 a postupne sa masovo rozšíril.

Referencie upraviť

  1. a b selfí. In: KAČALA, Ján; PISÁRČIKOVÁ, Mária et al. Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a upr. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 651.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Selfí