Semenný mechúrik (lat. vesicula seminalis, u živočíchov aj glandula vesicularis) je orgán u živočíchov a človeka. Je dlhý 4-5 cm.

Človek upraviť

U človeka je to párový orgán, ktorý ma podobu vakovitej, až 12 cm dlhej a 7 mm širokej trubice, ktorá je viacnásobne esovito ohnutá. Jednotlivé ohyby sú k sebe priložené a steny vzájomne spojené väzivom. Vývod semenného vačku sa spája s vývodom semenného kanálika a spolu ústi pod močovým mechúrom do močovej rúry v tzv. semennom hrbčeku (colliculus seminalis). Tvorí objemovo najväčšiu časť ejakulátu (cca 70%) a sekrét má zásadité pH=7,6.

Živočíchy upraviť

Aj ostatné cicavce, okrem mäsožravcov, majú obdobný orgán, nie u všetkých druhov ide však o mechúrik, napríklad u párnokopytníkov je to kompaktná žľaza.

Ako semenný mechúrik sa označujú aj nádobovité orgány na uskladnenie spermií samičiek (napr. mravec) aj samcov (napr. vážka).