Semeno (niekedy nazývané aj jadro či zrno) je rozmnožovací orgán semenných rastlín, v ktorom je v osemení uložený zrelý zárodok oplodneného vajíčka (ovum) rastliny. Vajíčka vyrastajú na placente, v semenníku. Zárodok je väčšinou obalený živným pletivom, endospermom. U niektorých vyšších rastlín sa semeno nachádza v plodoch.

Stavba semena; A: Osemenie, B: Endosperm, C: Deložné lístky, D: stonkový článok poddložný (Hypokotyl)

Vo väčšine prípadov k vývoju semena dochádza v procese reprodukcie rastlín od opelenia samičích buniek v blizne jej kvetu (peľ=samčie bunky). K vývoju semena môže dôjsť aj nepohlavne, partenogenézou.

Semeno slúži na rozmnožovanie rastlín, prečkanie nepriaznivých období a tiež na rozšírenie druhu na väčšie vzdialenosti.