Seminár (vysoká škola)

Seminár je forma výučby na vysokej škole, v ktorej študenti uplatňujú tvorivý a aktívny prístup k úlohám a problémom daného predmetu, osvojujú si vedecko-metodologické postupy určitého vedného odboru pri riešení konkrétnych úloh na základe samostatného štúdia a poznatkov získaných v ostatných formách výučby.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.