Sender Policy Framework

Sender Policy Framework alebo SPF je špeciálny záznam, s pomocou ktorého možno definovať, ktoré SMTP servery (IP adresy) sú pre danú doménu autorizované pri odosielaní e-mailov. Ak strana príjemcu overovanie pomocou SPF záznamu podporuje, overí, či je SMTP server pre danú doménu autorizovaný v SPF zázname. Ak nie je, e-mailová správa je braná ako potenciálny spam. Ak sa e-mailová správa skrz SPF záznam autorizuje, e-mail je ďalej spracovaný.

Príklad

Pri doméne stranka.cz je nastavený SPF záznam "v=spf1 a mx ptr IP4:81.91.87.0/23 ? All". Tento záznam hovorí, že pre doménu stranka.cz je autoritatívny SMTP server smtp.web4u.cz (rozsah IP 81.91.87.0/23).

Ak sa odošle správa cez smtp.web4u.cz, e-mailový server, ktorý podporuje kontrolu pomocou SPF záznamu prekontroluje uvedené hodnoty. Keďže IP adresa SMTP servera z ktorej bola správa odoslaná (smtp.web4u.cz) zodpovedá SPF záznamu, bude správa ďalej spracovaná.

Ak však bude správa odoslaná cez SMTP server smtp.priklad.cz, ktorý má IP adresu 1.2.3.4, správa už spracovaná štandardným spôsobom nebude. IP adresa 1.2.3.4 nie je totiž u danej domény v SPF zázname nadefinovaná a je tak vyhodnotená ako potenciálny spam.