Svätokupectvo

(Presmerované z Simónia)

Svätokupectvo alebo simónia je predaj, kúpa alebo vymieňanie cirkevných milostí, svätostí, sakramentálií, hodností, jurisdikčných aktov a pod. za peniaze, služby alebo protekciu.[1][2] Je to forma korupcie typická pre stredovekú rímsko-katolícku cirkev.[chýba zdroj]

Referencie

upraviť
  1. Petráčková, Věra; Kraus, Jiří, edi. (2005), „simónia“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 8010003816, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=simónia&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8 
  2. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „svätokupectvo“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a uprav. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 802240750X